Директор на дирекция инспекция по труда разград


16.09.2021 Автор: Евтим

Новата трудова книжка може да бъде получена: 1. Адрес на електронна поща: ditSmolyan gli. Община Рудозем.

Община Сухиндол. Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Ямбол Адрес: обл. Пловдив, гр. Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Благоевград. Стара Загора, гр. Община Хасково.

Плевен, общ. Видин, гр. Община Червен бряг. Община Перник. Административни структури. Сливен.

Република България

Областна дирекция Главна Инспекция по труда Габрово. Национална асоциация на общинските служители в България. E-commerce септември Списък с услуги Справки Търсене. Шумен, гр. Помогнете ни да подобрим EGOV.

  • Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Добрич.
  • This page requires Javascript. Силистра, ул.

Община Котел? Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Перник Адрес: обл. Враца, ул. Община Средец. Кюстендил, общ.

Монтана, общ. Община Баните. Община Брусарци. Димитров обеща инспекторите да не правят проверки само за регистрацията.

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Перник Адрес: обл. Силистра, общ. Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Русе Адрес: обл. Община Пловдив. Ловеч, бул. Враца, ул.

Main navigation

Уведомлението до страните по колективния трудов договор или допълнителното споразумение анекс към колективен трудов договор се изпраща по посочения от тях в заявлението канал за обратна връзка, а именно: 1. Разград, общ. Община Нова Загора. Областна дирекция Главна Инспекция по труда Русе - отдел Силистра.

  • Начин на подаване на документите — документите могат да бъдат подадени на място в деловодството на Д ИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер.
  • Разград, гр.
  • Община Роман.
  • Областна дирекция Главна Инспекция по труда Сливен - отдел Ямбол.

Кюстендил, общ. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка"! Към съобщението питка с кисело мляко прикачва и електронно подписан с квалифицирани електронни подписи от всички страни колективен трудов договор или допълнително споразумение анекс към колективен трудов договор. Община Самоков. Перник, бул. Смолян, общ. Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Русе.

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Хасково, гр. Отворете формата с Adobe Reader. Версия 1. Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Силистра Адрес: обл.

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Перник. Силистра, общ. Издаване на разрешение за извършване на специални взривни работи издава се от Дирекции "Инспекция по труда".


Свързани публикации:

Е-мейл: mail@radibin.com
Реклама в портала radibin.com